taalonderwijs verbonden met de praktijk

COMPETENT IN TAAL

Een innovatieve methode voor alle taaltrajecten

Competent in Taal is een innovatief lesprogramma waarbij taalonderwijs op een beproefde wijze is geïntegreerd met de praktijk. Deze methode is toepasbaar op zo goed als alle taaltrajecten, of ze nu gericht zijn op maatschappelijke participatie (zelfredzaamheid), voorbereiding op opleiding of arbeidsparticipatie, of het beter functioneren op een werkplek.

Competent in Taal is zeer geschikt voor de Z-route en de B1-route in de nieuwe inburgering, maar ook voor bijvoorbeeld educatietrajecten in het kader van de WEB, taal op de werkvloer, taal en ouderbetrokkenheid.

De online tool en methodiek is zo ontworpen dat het bruikbaar is voor alle doelgroepen, van laag- tot hoogopgeleid. Minder digitaal vaardigen krijgen hiervoor bij de start extra begeleiding. Doelgroepen met beperkte schriftelijke vaardigheden kunnen gebruik maken van voorleesmogelijkheden en richten zich met name op ontwikkeling van mondelinge vaardigheden.

THEMAGERICHT

Dankzij de volledige themagerichte database met competenties uitgewerkt op verschillende niveaus, stellen wij voor iedere cursist een traject op maat samen.

DUAAL

Met Competent in Taal wordt de taalverwerving in de praktijk geïntegreerd met de taallessen in de klas. Op deze manier bereiken we een optimaal resultaat van het taaltraject.

PRAKTIJK-
VERKLARING

Aan de competenties van het domein Werk zijn praktijkverklaringen gekoppeld, zodat deelnemers zonder startkwalificatie aan bedrijven kunnen laten zien wat zij kunnen. Zo vergroten we de kans op duurzaam werk.

Het programma 

Met onze lesmethode Competent in Taal werken cursisten op een zeer effectieve wijze aan hun taalvaardigheid. Het programma bestaat uit een aantal stappen waarbij de taalles op structurele wijze met de praktijk verbonden is:

Na de introductie van een competentie in de klas gaan cursisten aan de slag met opdrachten in de e-learning en worden zij gestimuleerd om voorbeelden uit hun praktijk mee te nemen naar de volgende les. Op deze manier zorgt de docent dat de inhoud van de les echt aansluit bij de leefwereld van de deelnemer, bijvoorbeeld door het op maat aanbieden van rollenspellen om in de klas te oefenen.


Lees meer

Waarom Competent in Taal?

Volgens het 70:20:10-principe van Charles Jennings vindt in een effectief leerproces slechts 10% van het leren plaats in de les. 20% leren we via coaching en feedback van anderen, en maar liefst 70% in de praktijk. Deze theorie maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat taallessen zo goed mogelijk geïntegreerd zijn met de praktijk en leefwereld van de cursisten. Des te meer omdat zij niet altijd gewend zijn om op deze manier te leren of zich niet bewust zijn van het maken van de koppeling van de taalles met hun eigen situatie.

Lees meer

De domeinen

Alle domeinen hebben competenties op de niveaus A1 tot en met B2, maar ook voor anders-analfabeten en NT1.

Werk hebben

Voorbereiding op werk

Arbeidsmarkt en opleiding

Financiele zelfredzaamheid

Onderwijs en opvoeding

Zelfredzaamheid in de buurt

Gezondheid

Rekenen

Digitale vaardigheden

Kijk met ons mee!

Neem gerust contact met ons op!